ACTIVITEITEN

RUSTENBORG | WIJNEGEM

 

kalender    kalenderklimop

 

Het woonzorgcentrum moet een plek zijn waarin mensen met uiteenlopende waarden en verwachtingen een plek kunnen vinden. Binnen ons nieuw animatiekader plaatsen we ‘wonen en leven’ op de voorgrond en doen we alles om de kwaliteit van wonen en leven te bevorderen bij de bewoners. We creëren zo een omgeving die zinvolle en verrijkende gebeurtenissen mogelijk maakt.

Ons team wonen en leven speelt enkele belangrijke rollen binnen het woonzorgcentrum:

 

  • Mentor: In de rol van mentor begeleidt het team de bewoner bij het vormgeven van hun leven in het WZC. We verkennen wat de bewoner belangrijk vindt en helpen dit vorm geven. We creëren een steungroep rondom de bewoner van mensen waar onze senioren beroep op kunnen doen en hen ondersteunen. We zorgen ervoor dat de bewoner zijn weg vindt in een eigen sociaal netwerk, met oog op preventie van eenzaamheid en depressie. Ook begeleiden we de familie op emotioneel vlak.
  • Livingbegeleider: In deze rol zorgen we voor een aangename en rijke woonomgeving die de bewoners stimuleert. Huiselijkheid, herkenbaarheid en betekenisvolheid zijn belangrijke factoren die hiertoe bijdragen. We initiëren, faciliteren en spelen in op gebeurtenissen die plaatsvinden in de sociale woonomgeving.
  • Activiteitenbegeleider: Als activiteitenbegeleiders bedenken we een gepaste tijdsbesteding voor elk van onze bewoners, ongeacht hun uiteenlopende fysieke en cognitieve mogelijkheden. Zo stellen we een programma op waarmee we alle bewoners bereiken en waar familie of naasten ook altijd welkom zijn. We focussen op groepsactiviteiten waar elke bewoner aan bod komt, maar indien nodig, begeleiden we ook individuele activiteiten. We motiveren onze bewoners ook om hun eigen ideeën naar voren te brengen.
  • Buurtbetrekker: In deze rol maken we een brug tussen het WZC en de buitenwereld. We zien ertoe dat bewoners kunnen deelnemen aan het lokale gemeenschapsleven. Ook bereiken we zo vrijwilligers die mee de bewoners willen ‘activeren’.
  • Cultuurcoach: Als cultuurcoach zorgen we voor een rijke cultuurprogrammatie die openstaat voor bewoners, familieleden en buitenstaanders. We brengen cultuur in huis, zetten projecten op met andere verenigingen, doen workshops, nemen deel aan lokale feestelijkheden, etc. Zo proberen we mensen ook nieuwe dingen te laten ontdekken.
  • Referentiepersoon wonen en leven: Onze referentiepersoon stimuleert onze medewerkers om zorg te dragen voor de huiselijkheid en aandacht te hebben voor respect, privacy, autonomie, participatie, inspraak, zelfbeschikkingsrecht en zinvolle tijdsbesteding van de bewoners.

 

Enkele voorbeelden uit de waaier aan activiteiten die we aanbieden:

Kleine uitstappen naar bijvoorbeeld de Trappisten, een ijsje eten in het “Lekker Koeike”, wandelen in het Rivierenhof, het dorp, winkelen in de vroegere Unic, het Shoppingcenter, de wekelijkse markt, etc.

 

Vaste activiteiten zoals bingo, kaarten, zingen, gezellig een tas koffie drinken, pannenkoekenbak, gastoptredens, quiznamiddagen, playbackshow, modeshow, etc.

 

 

Contacteer ons

SCHOTEN +32 3 269 51 00 | WIJNEGEM +32 3 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697