NIEUWS

CORONAvirus | COVID-19

 

 

 

24 september 2020

 

NIEUWE VERSOEPELING BEZOEKREGELING VANAF 28 SEPTEMBER

Beste familie

 

Zoals we reeds in onze brief van 10 september jl. aankondigden, hebben we begin deze week de huidige bezoekregeling geëvalueerd, dit met het oog op eventuele nieuwe versoepelingen. Het belangrijkste element dat we in de evaluatie meenamen, was het respecteren van de richtlijnen die we bij brief van 4 september hadden meegegeven.

 

Bij de evaluatie hebben we tot onze spijt moeten vaststellen dat niet elke bezoeker zich aan de richtlijnen houdt.

Ik wil daarom nogmaals benadrukken dat het versoepelen van maatregelen enkel mogelijk is indien elke bezoeker de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag legt en de richtlijnen, in het belang van de bewoners, respecteert. Enkel op deze manier kunnen wij de veiligheid van de bewoners blijvend garanderen.

 

Omdat dit echter over een minderheid van de bezoekers gaat, waren we binnen het coördinatieteam van oordeel dat we de bezoekers die zich correct aan de regels houden, niet moeten straffen voor de enkelingen die zich blijkbaar niet aan de richtlijnen kunnen houden.

 

We hebben dan ook afgesproken dat wij elke bezoeker, die zich niet aan de richtlijnen houdt, minstens voor een week de toegang tot het woonzorgcentrum zullen ontzeggen.

 

Om jullie geheugen even op te frissen zet ik de belangrijkste richtlijnen nogmaals even op een rijtje. De geactualiseerde meer gedetailleerde instructies vindt u in bijlage terug.

1. Kom enkel op bezoek als u zeker bent van volgende zaken:

 • U heeft de laatste 14 dagen geen verschijnselen vertoond die wijzen op een besmetting met het coronavirus
 • U bent de laatste 14 dagen niet positief getest op COVID-19
 • U bent geen laag/hoog-risicocontact
 • U bent de laatste 14 dagen niet teruggekeerd uit vakantie (rode of gele zone)

2. U kan slechts bij één bewoner per dag op bezoek komen. Dit betekent dat u géén bezoek brengt aan een andere bewoner dan deze die u heeft opgegeven bij aankomst.

3. Draag steeds een mondneusmasker, behoudens de uitzonderingen, opgesomd in de bijlage.

4. Volg strikt de aanwijzingen op het vlak van handhygiëne in het gebouw op. De bussen met handgel staan er     niet voor niets.

5. Volg de richtingaanwijzers op de vloer. Deze richtlijn werd ingevoerd om het kruisen van bezoekers en bewoners in de gangen te vermijden. Het is dus zeer belangrijk dat u deze richtingaanwijzers volgt.

6. Buiten het volgen van de richtingaanwijzers op de vloer, doet u geen onnodige verplaatsingen door het gebouw om contact tussen personen zoveel mogelijk te beperken.

7. U betreedt in geen geval de ruimten die exclusief bedoeld zijn voor de bewoners van de leefgroepen. Deze ruimten werden met affiches aangeduid.

 

Wat zijn nu juist de versoepelingen in de bezoekregeling vanaf 28 september?

 • Bezoek blijft mogelijk van maandag tot en met zaterdag. De beurtrol op zaterdag per leefgroep wordt afgeschaft. Dit betekent dat het afleggen van een bezoek ook op zaterdag steeds mogelijk is.
 • De bezoekuren van maandag tot en met zaterdag blijven behouden van 13.30u tot 17.00u.
 • De bijkomende bezoekmogelijkheid op dinsdag en donderdagavond van 18.00u tot 20.00u blijft eveneens van kracht.
 • Per bezoekmoment worden twee bezoekers per bewoner toegelaten. Dit betekent in de praktijk dat een bewoner op dinsdag en donderdag in de namiddag 2 bezoekers kan ontvangen, en ook nog eens ’s avonds.
 • Kinderen zijn welkom in het woonzorgcentrum. Vanaf de leeftijd van 12 jaar tellen deze mee voor de bepaling van het aantal bezoekers. Als de kinderen jonger zijn, worden ze niet meegeteld. We willen echter, omwille van de te respecteren social distancing, ook niet boven drie personen per bezoek gaan. Dit betekent dat, als er kinderen jonger dan 12 jaar mee op bezoek komen, er in de plaats van twee, drie bezoekers toegelaten zijn.
 • Bezoek op de kamer blijft mogelijk evenals het maken van een korte wandeling op het domein rond Rustenborg,
 • Eén keer per week is er mogelijkheid tot bezoek aan de cafetaria voor het nuttigen van een versnapering en/of een drankje, evenals om de veertien dagen op zaterdag. Hou er rekening mee dat het aantal plaatsen hier beperkt is. Op zaterdag kunnen er steeds 2 leefgroepbubbels voor 1u gebruik maken van de cafetaria (zie bijlage hieronder).

 

Ter opfrissing vindt u de te respecteren regels naar aanleiding van het bezoek terug onder punten 1 t/m 5 van de bijlage. Zeer belangrijk hierbij zijn de te respecteren afspraken tijdens het bezoek zelf (punt 4 van de bijlage).

 

U dient zich nog steeds aan te melden aan het onthaal en u te registreren, zoals voorheen het geval was.

Tot slot nog even melden dat we vanaf 28 september de post terug gewoon deponeren in de brievenbus van de bewoner op zijn kamer.

 

Intern blijven we nog steeds vasthouden aan de leefgroepbubbels. Het is slechts op deze manier dat we, bij besmettingen, het risico beperkt kunnen houden. En dat is toch wat ieder van ons beoogt.

 

Ik wens jullie een fijn bezoek toe.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het coördinatieteam,

Marleen Tilborghs,

Campusdirecteur Wijnegem

 

10 september 2020

 

RESULTATEN TESTING

Beste familie

 

In onze brief van 4 september 2020 kondigden we een versoepeling aan van de bezoekregeling vanaf dinsdag 8 september 2020 voor de niet besmette woonzones en/of niet besmette bewoners.

Vandaag hebben we het verlossende nieuws gekregen dat de hertesting van een aantal medewerkers en de bewoners geen nieuwe positieve resultaten opleverden. Ook de bewoners van de woonzone Klimop bleven gespaard van nieuwe besmettingen.

 

Dit betekent dat vanaf zaterdag 12 september 2020 de bezoekregeling voor al de bewoners van WZC Rustenborg van toepassing is. Binnen veertien dagen zullen we de huidige bezoekregeling evalueren en kunnen we hopelijk nieuwe versoepelingen aankondigen.

 

Tot slot wil ik toch nog twee zaken verduidelijken met betrekking tot de huidige bezoekregeling omdat hier nogal wat misverstanden over blijken te bestaan :

- Tot einde september zijn er slechts twee bezoekers per bewoner per dag toegestaan,

- Om geen te grote toevloed van bezoekers te hebben is bezoek op zaterdag tweewekelijks mogelijk volgens de regeling die u terugvindt in de bijlage bij de brief van 4 september 2020.

 

Ik hoop samen met u, dat we einde september onze deuren weer een beetje verder open kunnen zetten. Intern blijven we vasthouden aan de leefgroepbubbels. Het is slechts op deze manier dat we, bij besmettingen, het risico beperkt kunnen houden.

 

En dat is toch wat ieder van ons beoogt.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het coördinatieteam,

Marleen Tilborghs, Campusdirecteur Wijnegem

 

 

04 september 2020

 

VERSOEPELING VAN DE BEZOEKREGELING

Beste familie

 

Jullie vernamen gisteren vermoedelijk al in de pers dat vanaf maandag 7 september 2020 de bezoekregeling in de woonzorgcentra aanzienlijk mag versoepeld worden. Niet enkel de fysieke gezondheid / veiligheid is nl. belangrijk. Ook het warm-menselijke mag niet vergeten worden.

 

Ook wij vinden het emotioneel welbevinden van de bewoners zeer belangrijk. Wij willen dat alle bewoners zich goed in hun vel voelen. Iedereen doet hier dan ook zijn uiterste best om het gemis aan contact met de familie zoveel als mogelijk te compenseren. Niets is echter belangrijker dan het contact met de familie en vrienden, en we merken dat hier hoe langer hoe meer nood aan is.

 

Aan ons is het de kunst om te komen tot een bezoekregeling waar de bewoner(s) en de familie zich gelukkig bij voelen, maar die ook haalbaar is voor de medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd.

 

De versoepeling vanaf 6 juli, moesten we, op aangeven van het Agentschap Zorg en Gezondheid al vrij snel terugdraaien. De besmettingen in het Antwerpse waren hier niet vreemd aan. Kwam daarbovenop nog de uitbraak in Wijnegem, waardoor we voor korte tijd de bezoekregeling sterk moesten inkrimpen.

 

Ondertussen zijn de resultaten van de herteste collega’s bekend. Niemand testte positief. Vandaag worden de bewoners allemaal opnieuw getest. De testresultaten zullen vermoedelijk maandag bekend zijn. Hopelijk geeft dit hetzelfde goede resultaat.

Bijkomende besmettingen of niet, we willen voor de bewoners / woonzones die niet besmet zijn, alvast de bezoekregeling sterk versoepelen. Ook andere maatregelen worden versoepeld.

 

De versoepelingen die we willen doorvoeren, geldt voor de niet-besmette bewoners / woonzones. Dit betekent dat de versoepelingen slechts kunnen doorgaan vanaf dinsdag 8 september 2020. Het versoepelen van de maatregelen is ook enkel mogelijk indien elke bezoeker de nodige verantwoordelijkheidszin aan de dag legt en de richtlijnen, in het belang van de bewoners, respecteert. Enkel op deze manier kunnen wij de veiligheid van de bewoners blijvend garanderen. Ik reken er dan ook op dat elke bezoeker de richtlijnen zeer correct en stipt naleeft.

 

Ik zet de belangrijkste even op een rijtje. Meer gedetailleerde instructies vindt u in bijlage terug.

1. Kom enkel op bezoek als u zeker bent van volgende zaken :

a. U heeft de laatste 14 dagen geen verschijnselen vertoond die wijzen op een besmetting met het coronavirus

b. U bent de laatste 14 dagen niet positief getest op COVID-19

c. U bent geen laag/hoog-risicocontact

d. U bent de laatste 14 dagen niet teruggekeerd uit vakantie (rode of gele zone) of van een jeugdkamp

2. Draag steeds een chirurgische mondneusmasker

3. Volg strikt de aanwijzingen op het vlak van handhygiëne in het gebouw op. De bussen met handgel staan er niet voor niets.

4. Volg de richtingaanwijzers op de vloer. U zult uit de nieuwe bezoekregeling zien dat deze lichtjes afwijkt van de versoepelingen die we hadden doorgevoerd vanaf 6 juli 2020. Dit heeft alles te maken met de persoonlijke bubbels.

 

Waarom zijn we in bepaalde gevallen iets strenger ? In juli gold een persoonlijke bubbel van 15 personen, die elke week mocht wisselen. De persoonlijke bubbel werd door de Nationale Veiligheidsraad terug gebracht naar

5. Dit betekent dat wij er in onze bezoekregeling van uitgaan dat geen enkele bewoner deel uitmaakt van een persoonlijke bubbel van een bezoeker. Betekent dit dat er geen fysiek contact mag zijn ? Neen, want daar hebben we een oplossing voor gevonden. Deze vindt u terug onder punt 4. e) ‘kamerbezoek’.

 

Welke versoepelingen zijn er ?

1. Uitbreiding van de bezoekmogelijkheden voor niet-besmette bewoners / woonzones.

Een heel belangrijke is de uitbreiding van de bezoekmogelijkheden. Hierbij vindt u alvast de nodige informatie.

De bezoekregeling ziet er vanaf 8 september als volgt uit :

- van maandag tot en met zaterdag. Op zaterdag blijft er voorlopig een beurtrol per leefgroep van toepassing,

- maximum 2 personen per bezoek,

- kinderen onder de 12 jaar laten we nog niet binnen in het WZC, zij kunnen bewoners wel vergezellen tijdens een wandeling buiten,

- bezoekuren van maandag tot en met zaterdag van 13.30u tot 17.00u,

- Bijkomende bezoekmogelijkheid op dinsdag en donderdagavond van 18.00u tot 20.00u,

- Bezoek op de kamer mogelijk

- mogelijkheid tot maken van een korte wandeling op het domein rond Rustenborg,

- één keer per week mogelijkheid tot bezoek aan de cafetaria voor het nuttigen van een versnapering en/of een drankje. Hou er rekening mee dat het aantal plaatsen hier beperkt is.

De te respecteren regels naar aanleiding van het bezoek vindt u terug onder punten 1 t/m 5 van de bijlage. Zeer belangrijk hierbij zijn de te respecteren afspraken tijdens het bezoek zelf (punt 4 van de bijlage). Zeer belangrijk : u hoeft niet meer te reserveren om een bezoek te brengen aan een bewoner. U dient zich nog wel aan te melden aan het onthaal en u te registreren, zoals voorheen het geval was.

 

2. Afleggen van een familiebezoek

Ook dit behoort, door de instelling van een sociale bubbel, tot de mogelijkheden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kan u contact opnemen met de hoofdverpleegkundige, mevrouw Ann Claessens (tel. 03 288 20 98) of mevrouw Kim Rogge (tel. 03 288 20 12). Meer informatie over de te respecteren afspraken en de gevolgen bij niet respecteren van deze afspraken, vindt u alvast onder punt 6.a) en 6.c) van de bijlage terug.

 

3. Externe medische consulten

Ook deze zijn weer mogelijk met begeleiding door de familie. Ingeval van een extern medisch consult vriendelijk verzoek om contact op te nemen met de hoofdverpleegkundige, mevrouw Ann Claessens (tel. 03 288 20 98) of mevrouw Kim Rogge (tel. 03 288 20 12). Meer informatie over de te respecteren afspraken en de gevolgen bij niet respecteren van deze afspraken, vindt u alvast onder punt 6.a) en 6.b) van de bijlage terug.

 

4. Toegang honden

Honden zijn terug welkom binnen onze muren. Uw huisdier is dan bij een bezoek aan uw geliefde meer dan welkom, weliswaar onder de volgende restricties :

- Uw hond moet de ganse duur van het bezoek aan het woonzorgcentrum aangelijnd zijn (is niet anders dan vroeger),

- U dient er op toe te zien dat enkel de bewoner die u bezoekt, de hond aanraakt,

- Als de bewoner de hond aanraakt, zorgt u ervoor dat deze, onmiddellijk erna zijn handen wast.

 

5. Toegang artsen, pedicure, kinesitherapeut, kapper

Tot einde augustus was de toegang voor artsen, pedicure, kinesitherapeut en de externe kapper tijdelijk on hold gezet. Vanaf 7 september 2020 zijn deze, na telefonische afspraak, terug welkom in onze voorziening.

Voor de externe kapper gelden dezelfde regels die golden vanaf 6 juli, nl. onder de strikte voorwaarde dat zij hun werk doen in het kapsalon van het woonzorgcentrum, uitgezonderd de bewoners die bedlegerig zijn. In dit geval is een verplaatsing naar het kapsalon niet mogelijk.

 

We zijn er ons van bewust dat de versoepelingen minder verregaand zijn dan deze die in het nieuws werd aangekondigd. We hopen, samen met u, dat we einde september terug kunnen versoepelen.

 

Maar ondertussen kan er terug behoorlijk wat.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het coördinatieteam,

Marleen Tilborghs,

Campusdirecteur Wijnegem

 

 

 

 

 

 

 

 

08 september 2020

 

VERSOEPELING VAN DE BEZOEKREGELING

 

Beste familie, vrienden en mantelzorgers van onze bewoners

 

Vandaag werd er uitgebreid overlegd binnen woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt over de huidige richtlijnen voor de woonzorgcentra en de huidige situatie in Schoten.

 

Een datum voor de testing van alle personeelsleden is nog niet gekend. Dit moet uitgevoerd worden door de arbeidsgeneeskundige dienst. Vermoedelijk komen wij pas 21 of 22 september aan de beurt.

 

Hier willen we niet op wachten om stapsgewijs al versoepelingen in de bezoekregeling toe te passen. We merken dat onze bewoners lijden onder de beperkingen in het bezoek en gaan dus vanaf vrijdag 11 september al van start met een eerste versoepeling.

 

De versoepeling ziet er als volgt uit:

 • Bewoners kunnen terug bezoek op de kamer ontvangen;
 • Bezoek in gemeenschappelijke delen is nog niet mogelijk, de leefruimtes, cafetaria en binnentuin zijn             momenteel dus niet toegankelijk voor bezoekers;
 • Bezoek kan doorlopend van 13u30 tot en met 16u30, elke weekdag (ook zon- en feestdagen);
 • Een bewoner kan meerdere bezoeken per dag ontvangen, maar slechts twee bezoekers tegelijkertijd en beperkt tot de persoonlijke bubbel van 5 personen;
 • Indien een bewoner gaat wandelen, komt één lid van de persoonlijke bubbel de bewoner op de kamer ophalen. Indien er familieleden zijn die niet tot de persoonlijke bubbel behoren, kunnen zij in de buitenlucht mits 1.5m afstand de bewoner en elkaar zien;
 • We vragen aan jullie als familie van de bewoner om onderling af te spreken wie wanneer op bezoek komt. Het bezoek vindt namelijk plaats zonder afspraak;
 • Tijdens uw bezoek draagt u binnen het woonzorgcentrum steeds een mondneusmasker;
 • U mag iets te eten of te drinken meebrengen. U zorgt zelf voor eventuele glazen, bestek en dergelijke. Tijdens het eten en/of drinken mag u uw mondneusmasker even afnemen, op dat ogenblik houdt u minstens 1.5m afstand van de bewoner;
 • De persoonlijke was mag u zelf meenemen van de kamer. Propere was mag u zelf terug in de kast leggen;
 • Kinderen onder de 12 jaar kunnen momenteel nog niet op bezoek komen op de kamer. Kinderen boven de 12 jaar mogen wel op bezoek komen, mits het dragen van een mondneusmasker maar worden dan meegerekend voor de persoonlijke bubbel.

 

Samengevat:

 

 • Start versoepeling: 11/9/2020
 • Wanneer: Alle dagen, van 13u30 tot en met 16u30
 • Waar: Wandeling of bezoek op de kamer
 • Wie mag het WZC betreden: De persoonlijke bubbel van 5
 • Dragen mondneusmasker: Ja, dit blijft verplicht.
 • Kinderen op bezoek? In huis: >12 jaar, dragen mondneusmasker verplicht
 • Bij wandeling: geen beperking.
 • Hoeveel bezoekers tegelijk? Max. 2 personen op de kamer, eventuele geregistreerde mantelzorger inbegrepen.
 • Beperking bezoektijd? Om 16u30 stopt het bezoekmoment. Verder geen beperking.
 • Hoeveel bezoeken per dag? Onbeperkt
 • Registratie Blijft verplicht, bij het binnenkomen ter hoogte van het onthaal (per verdieping, zelf in te vullen).
 • Ingang: Hoofdingang
 • Uitgang: Zij-ingang (links straatkant, rechts parking 2)
 • Huisregels

 

Bezoeken zijn niet meer op afspraak. Overleg op voorhand met de personen in de bubbel is aangeraden, om te vermijden dat er meer dan twee personen tegelijk zich aanmelden.

 

Algemene richtlijnen: Dragen mondneusmasker, handhygiëne toepassen (binnenkomen WZC, na contact met de bewoner of spulletjes van de bewoner en bij het verlaten van het WZC) en enkel op bezoek gaan bij de bewoner of bewoners (partners, zussen, broers,...) waar u voor registreerde.

 

Kimberly Maes en de collega’s verwittigen de families die reeds een afspraak geregisteerd hadden voor vrijdag, zaterdag en zondag.

 

Onze directeur gaat opnieuw in overleg met de cateraar, Umami, voor een heropening van de cafetaria. Veel van onze bewoners kijken uit naar de mogelijkheid om daar een pannenkoek, ijsje of een drankje te kunnen genieten. We hopen van harte dat dit overleg succes heeft.

 

Met vriendelijke groeten

 

Het Covid-team

 

 

WZC Rustenborg

WZC Verbert-Verrijdt

Contacteer ons

SCHOTEN +32 03 680 06 80 | WIJNEGEM +32 03 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697