NIEUWS

CORONAvirus | COVID-19

 

24 maart 2020

 

Beste familie en mantelzorgers

 

Wij trachten als Woonzorggroep er alles aan te doen om tijdens deze moeilijke periode het contact  tussen uzelf  en uw geliefde familielid/kennis te kunnen blijven garanderen. Daarom hebben we intern per campus enkele initiatieven opgestart om het  gevoel van afzondering zo goed mogelijk te beperken. Hieronder kan je lezen welke initiatieven dit exact zijn.

 

 

 

 

 

Beste familie, mantelzorger,

 

De opgelegde maatregelen ten gevolge van het COVID-19 virus brengen bij de gehele bevolking heel wat onzekerheid en emotionaliteit naar boven.

 

Naast de warme acties van de lokale bevolking, hebben wij intern ook enkele initiatieven opgestart om het contact met de buitenwereld te kunnen blijven garanderen en het isolement zo goed mogelijk te beperken. We willen vanuit WZC Rustenborg jullie op het hart drukken dat wij met heel veel zorg en extra aandacht voor uw geliefde familielid blijven zorgen.

 

Iets brengen of ophalen?:

- Persoonlijke was, boodschappen en post: familieleden kunnen op de afgesproken tijdstippen (maandag van 9.30u tot 11.30u, woensdag van 14.00u tot 16.00u en zaterdag van 14.00u tot 16.00u) de persoonlijke was, boodschappen en post komen halen en brengen.

Om de persoonlijke was op te halen vragen wij u om ten laatste 1 dag op voorhand te bellen (tel.nr. 03 288 20 00), zodat alles klaar staat op het moment dat u komt. Familieleden die een vast moment afspraken, moeten uiteraard niet bellen. Wij doen hiermee ook een warme oproep aan alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en alle andere familieleden, vrienden, kennissen, … om een brief te schrijven, een kaartje te sturen, een tekening te maken.

 

Blijf in contact:

- Mogelijkheid tot Skype: bewoners en familie hebben vanaf heden de mogelijkheid om met elkaar te skypen. De werkwijze vind u HIER .

 

- Facebook-pagina: op deze gesloten Facebook-pagina (https://www.facebook.com/groups/wzcrustenborg/) kan u aan de hand van foto ’s volgen wat wij doen om het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Indien u nog geen toestemming gaf tot publicatie van foto’s, neem dan contact op met Kim Rogge, kwaliteitscoördinator via mail (kim.rogge@wzgvoorkempen.be) of per telefoon (03 288 20 12 of 0472 94 17 99)

 

- We installeerden een ‘zwaai-hoekje’ in de cafetaria van het WZC. Indien u hier graag gebruik van wil maken, neem dan contact op met Kim Rogge (kim.rogge@wzgvoorkempen.be), 03 288 20 12 of 0472 94 17 99. We kunnen dit aanbod aanbieden op weekdagen tijdens de namiddag, alsook op zaterdag tussen 14.00u en 16.00u.

 

Activiteiten:

De bewoners van WZC Rustenborg ondervinden natuurlijk dat de dagelijkse gang van zaken danig in de war is gestuurd. Alle grote gemeenschappelijke activiteiten werden geschrapt, ook de cafetaria werd gesloten. Voor de bewoners hebben we intern een aantal initiatieven opgezet:

- Elke weekdag gaan we rond met een ‘bar-toer’, een soort van room-service waar bewoners een drankje of versnapering kunnen kopen van het aanbod uit de bar.

 

- We laten nog activiteiten doorgaan, echter in zeer beperkte groep. We blijven erg veel belang hechten aan het sociale contact van de bewoners, de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen.

- Dagelijks gaan we langs bij de bewoners en geven hen extra persoonlijke aandacht.

 

Wij staan open voor nieuwe ideeën en voorstellen, neem hiervoor gerust contact met ons op zodat wij deze kunnen bekijken.

 

Wij wensen iedereen veel moed en warmte tijdens deze moeilijke dagen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

 

 

 

 

Beste familie, mantelzorger,

 

De opgelegde maatregelen ten gevolge van het COVID-19 virus brengen bij de gehele bevolking heel wat onzekerheid en emotionaliteit naar boven. De personeelsleden van woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt trachten er alles aan te doen om gedurende deze zware periode extra zorg, ondersteuning en aandacht aan uw geliefde familielid/kennis aan te bieden.

 

Naast de warme acties van de lokale bevolking, hebben wij intern ook enkele initiatieven opgestart om het contact met de buitenwereld te kunnen blijven garanderen en het isolement zo goed mogelijk te beperken.

 

Iets brengen of ophalen?:

- Familieleden kunnen op maandag tussen 8u en 17u en op donderdag tussen 8u en 19u de persoonlijke was ophalen of afgeven aan de hoofdingang van het woonzorgcentrum.

Op zaterdag en zondag wordt er tijdelijk, van 10u tot 17u, permanentie aan het onthaal voorzien zodanig dat wij ook in het weekend uw boodschappen, brieven, persoonlijke was, ... kunnen aannemen en nadien aan de bewoners kunnen overhandigen.

 

Indien u de persoonlijke was komt ophalen, gelieve vooraf een seintje te geven zodat alles tijdig voor u klaarstaat.

U mag hiervoor contact opnemen met een van onze onthaalmedewerkers: 03/680.06.80.

 

Blijf in contact:

- Mogelijkheid tot Skype: bewoners en familie hebben de mogelijkheid om met elkaar te skypen. De werkwijze vindt u HIER.

- Op elke verdieping zijn er 1 of meerdere “zwaai-hoekjes” geïnstalleerd, deze bieden gedurende de hele dag de mogelijkheid om uw familielid/kennis vanop afstand te begroeten.

 

- Facebook-pagina: recent werd er een besloten Facebook-groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/wzcverbertverrijdt/). Aan de hand van foto ’s en berichten kan u volgen wat wij doen om het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Indien u nog geen toestemming gaf tot publicatie van foto’s, neem dan contact op met Sara Wiericx (per mail: sara.wiericx@wzgvoorkempen.be of telefonisch: 03/680.05.65).

 

Activiteiten:

Grote gemeenschappelijke activiteiten werden tijdelijk opgeschort, ook binnen de muren van ons woonzorgcentrum. Bovendien is de cafetaria momenteel niet toegankelijk. Om deze leegte zo goed mogelijk op te vangen worden volgende alternatieven reeds aangeboden:

 

- Individuele activiteiten of activiteiten in zeer beperkte groep kunnen plaatsvinden. Vanzelfsprekend worden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen en wordt men attent gemaakt op het behouden van voldoende afstand van elkaar.

 

- Een aantal keer per week hebben de bewoners de mogelijkheid om bij het rijdend winkeltje fruit, snoepgoed, frisdrank,… aan te kopen. (Omwille van de houdbaarheid wordt fruit enkel op bestelling voorzien).

 

- Het personeel mobiliseert de bewoners om gebruik te maken van onze binnentuin. Wij vinden het van belang dat onze bewoners zo veel mogelijk in beweging blijven en, indien het weer het toelaat, van de buitenlucht kunnen genieten.

 

- De psychologe van het woonzorgcentrum volgt samen met het zorgpersoneel het psychisch welbevinden van de bewoners op. In de mate van het mogelijke tracht ze de bewoners extra persoonlijke aandacht te schenken.

 

Wij doen graag een warme oproep aan alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, … om kaartjes, brieven, tekeningen, … te bezorgen aan de hoofdingang van ons woonzorgcentrum of te deponeren in een van onze brievenbussen; witte postbus aan de straatkant of grijze postbus in het sas van de hoofdingang.

 

Wij staan open voor nieuwe ideeën en voorstellen, neem hiervoor gerust contact met ons op zodat wij deze kunnen bekijken.

 

Wij wensen iedereen veel moed en warmte tijdens deze moeilijke dagen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZC Rustenborg

WZC Verbert-Verrijdt

Contacteer ons

SCHOTEN +32 03 680 06 80 | WIJNEGEM +32 03 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697