NIEUWS

CORONAvirus | COVID-19

 

 

 

26 november 2020

 

Update COVID-19. Hertesting bewoners op maandag 23 november 2020

 

Beste familie

 

Afgelopen maandag, 23/11/2020, werden alle bewoners opnieuw getest op COVID-19. Vandaag zijn alle resultaten gekend. Er werd 1 bewoner positief getest. Deze bewoner werd in quarantaine geplaatst, en alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen.

 

Toch willen wij het niet nalaten om iedereen te bedanken voor zijn of haar tomeloze inzet in de afgelopen periode. Alle medewerkers en vrijwilligers, maar ook u als familie hebt de voorbije maanden een buitengewone inspanning geleverd om zich te houden aan alle strenge maatregelen.  Uiteraard verdienen de bewoners ons grootste respect, want ook zij houden zich enorm goed aan alle regels.

 

Al het bezoek kan doorgaan zoals voorheen. 1 vaste bezoeker die elke 4 weken kan wisselen, dit al zeker tot 13/12/2020. Ondertussen blijven onderstaande maatregelen nog steeds van kracht:

 

Al het bezoek kan doorgaan zoals voorheen. 1 vaste bezoeker die elke 4 weken kan wisselen, dit al zeker tot 13/12/2020. Ondertussen blijven onderstaande maatregelen nog steeds van kracht:

 • houdt 1.5m afstand, knuffelcontacten zijn niet mogelijk;
 • ontsmet handen regelmatig;
 • zet ten alle tijden uw mondneusmasker op;
 • laat de deur van de kamer open.

 

Wij blijven u verder op de hoogte houden over eventuele aanpassingen in de bezoekregeling.

 

Met vriendelijke groeten,

 

namens het coördinatieteam

 

 

 

 

 

 

19 november 2020

 

STAND VAN ZAKEN: BEZOEKREGELING

 

Beste familie, vrienden en mantelzorgers van onze bewoners

 

Voor de bezoekregeling wordt vanaf morgen, dinsdag 17/11/2020, het bezoek voor de bewoners van de eerste en tweede verdieping hervat. Concreet is de regeling als volgt:

 

 • Bezoek kan enkel bij de bewoners die geen positieve test hebben gehad en geen symptomen vertonen van COVID-19;
 • De bezoekuren zijn van maandag tot en met vrijdag en op zondag van 14u tot 16u;
 • Er is 1 vaste bezoeker, die na 14 dagen kan wijzigen. De termijn van 14 dagen start morgen, 17/11/20 en eindigt maandag 30/11/20; De bezoeker wordt doorgegeven aan het onthaal op 03 680 05 95.
 • Voorlopig is er geen uitzondering voor partners. Indien de partner op bezoek komt, kan er dus geen andere bezoeker geregistreerd worden;
 • Bewoners die geregistreerde mantelzorgers hebben, kunnen voorlopig geen bezoek krijgen van een andere persoon;
 • Het dragen van het mondneusmasker is voor de bezoeker continu verplicht. Bezoekers houden 1.5m afstand van de bewoner die ze bezoeken. Bewoners dragen tijdens het bezoek ook een mondneusmasker;
 • Bezoekers met symptomen of die de afgelopen 14 dagen zelf een positieve test hebben afgelegd of contact hebben gehad met iemand met een positieve test, kunnen niet op bezoek komen;
 • Het bezoek vindt plaats op de kamer. De gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum (leefruimte, binnentuin, cafetaria, gang) mag niet gebruikt worden door de bezoeker en de bewoner.

 

Tot onze grote spijt kan de algemene bezoekregeling voor de Klaproos nog niet hervat worden aangezien er nog steeds bewoners zijn die het virus kunnen overdragen. Daarom zullen we voor de bewoners van de Klaproos vanaf maandag 23/11/2020 starten met het begeleiden van zwaaimomenten. Deze begeleiding wordt opgenomen door het team paramedici van de Klaproos en is dan ook op voorafbepaalde ogenblikken en op afspraak.

 

Concreet voor het maken van de afspraken:

 • Kimberly is bereikbaar op maandagvoormiddag, dinsdagnamiddag, woensdagvoormiddag, donderdag voor- en namiddag;

 

Concreet voor het zwaaimoment zelf:

Klaproos 1:

 • Maandag:    10u30, 10u50 & 11u10
 • Dinsdag:      10u30, 10u50 & 11u10
 • Woensdag:  10u30, 10u50 & 11u10
 • Donderdag: 14u00, 14u20 & 14u40
 • Vrijdag:        10u30, 10u50 & 11u10

 

Klaproos 2:

 • Maandag:    10u30, 10u50 & 11u10
 • Dinsdag:      10u30, 10u50 & 11u10
 • Woensdag:  10u30, 10u50 & 11u10
 • Donderdag: 14u00, 14u20 & 14u40
 • Vrijdag:        14u00, 14u20 & 14u40

 

Frequentie: 1 keer per week per bewoner

Duur: 15 minuten (exclusief verplaatsing begeleidend personeelslid)

Plaats: Aan het raam van de bewonerskamer

Bezoeker: Draagt een chirurgisch mondneusmasker

 

We weten dat dit verre van een ideale bezoekregeling is. Op dit ogenblik laat de situatie op de Klaproos het nog niet toe om het fysiek bezoek terug op te starten.

 

We begrijpen dat het zwaarder en zwaarder begint te wegen, zowel voor jullie als voor de bewoners. We kunnen helaas niet anders dan nogmaals jullie begrip vragen voor de uitzonderlijke omstandigheden waarin de Klaproos zich bevindt.

 

Om zowel het inplannen van het bezoek vlot te laten lopen, alsook de bewoners de nodige aandacht, zorg en ondersteuning te bieden, vragen we om Kimberly te contacteren voor het inplannen van het bezoek en het zorgteam enkel te contacteren voor vragen rond de toestand van uw familielid.

 

Met vriendelijke groeten

 

Het COVID-19 team

 

 

WZC Rustenborg

WZC Verbert-Verrijdt

Contacteer ons

SCHOTEN +32 03 680 06 80 | WIJNEGEM +32 03 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697