NIEUWS

CORONAvirus | COVID-19

 

 

 

26 november 2020

 

Update COVID-19. Hertesting bewoners op maandag 23 november 2020

 

Beste familie

 

Afgelopen maandag, 23/11/2020, werden alle bewoners opnieuw getest op COVID-19. Vandaag zijn alle resultaten gekend. Er werd 1 bewoner positief getest. Deze bewoner werd in quarantaine geplaatst, en alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen.

 

Toch willen wij het niet nalaten om iedereen te bedanken voor zijn of haar tomeloze inzet in de afgelopen periode. Alle medewerkers en vrijwilligers, maar ook u als familie hebt de voorbije maanden een buitengewone inspanning geleverd om zich te houden aan alle strenge maatregelen.  Uiteraard verdienen de bewoners ons grootste respect, want ook zij houden zich enorm goed aan alle regels.

 

Al het bezoek kan doorgaan zoals voorheen. 1 vaste bezoeker die elke 4 weken kan wisselen, dit al zeker tot 13/12/2020. Ondertussen blijven onderstaande maatregelen nog steeds van kracht:

 

Al het bezoek kan doorgaan zoals voorheen. 1 vaste bezoeker die elke 4 weken kan wisselen, dit al zeker tot 13/12/2020. Ondertussen blijven onderstaande maatregelen nog steeds van kracht:

 • houdt 1.5m afstand, knuffelcontacten zijn niet mogelijk;
 • ontsmet handen regelmatig;
 • zet ten alle tijden uw mondneusmasker op;
 • laat de deur van de kamer open.

 

Wij blijven u verder op de hoogte houden over eventuele aanpassingen in de bezoekregeling.

 

Met vriendelijke groeten

 

namens het coördinatieteam

 

 

 

 

 

 

26 december 2020

 

STAND VAN ZAKEN: BEZOEKREGELING

 

Beste familie, vrienden en mantelzorgers van onze bewoners

 

Op 24/12/2020 werden de bewoners van Klaproos 1 en Klaproos 2 hertest. Er zijn geen bewoners met een positief testresultaat. Dit is zeer goed nieuws!

 

Concreet wil dit zeggen dat we de cohortzorg op Klaproos 1 en Klaproos 2 kunnen stopzetten. Stopzetten van een cohort gaat niet op 1-2-3, waardoor er een aantal acties ondernomen worden:

 • Op maandag 28/12/2020 wordt er door een gespecialiseerde firma gepoetst en gedesinfecteerd;
 • Tijdens het poetsen en desinfecteren kan de bewoner de kamer niet betreden. Hierdoor is er op 28/12/2020 geen bezoek op de kamer of zwaaimoment mogelijk;
 • Vanaf 29/12/2020 zijn Klaproos 1 en Klaproos 2 dan ook officieel COVID-vrij.

 

De bezoekregeling is vanaf 29/12/20 als volgt:

 • Iedere bewoner kan van 2 personen bezoek krijgen: 1 vaste en 1 wijzigende bezoeker;
 • De wijzigende bezoeker kan na 14 dagen wijzigen. Dit is dan op 11 januari 2021;
 • De twee bezoekers mogen samen op bezoek komen;
 • De bewoner kan tijdens het bezoekmoment meegenomen worden voor een wandeling in de buitenlucht;
 • De bezoekmomenten zijn van maandag tot en met vrijdag en op zondag van 14u-16u. Uitzonderlijk is er ook op 2/1/2021 (zaterdag) bezoek mogelijk van 14u-16u;
 • Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker, het houden van 1.5m afstand en het toepassen van handhygiëne blijft verplicht.

 

De persoonlijke was kan u zelf terug meenemen van op de kamer.

 

Met vriendelijke groeten

 

Het COVID-19 team

 

 

WZC Rustenborg

WZC Verbert-Verrijdt

Contacteer ons

SCHOTEN +32 03 680 06 80 | WIJNEGEM +32 03 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697