NIEUWS

CORONAvirus | COVID-19

 

10 juni 2020

 

WZC Rustenborg - Update bezoekregeling

 

Beste familie,

 

Zoals jullie hebben vernomen via de media, mogen de woonzorgcentra bezoek op de kamer opnieuw toelaten.

 

Vanaf maandag 15 juni zal ook in WZC Rustenborg bezoek op de kamer opnieuw toegestaan worden. Deze komt in de plaats van de huidige bezoekregeling.  Wij maken hierbij opnieuw één voorbehoud: als we onverhoopt toch besmettingen krijgen binnen onze muren, zullen we, in het belang van de bewoners, de startdatum moeten uitstellen. Op dit ogenblik gaan we er echter vanuit dat dit niet zal gebeuren.

 

Gelet op de nog steeds zeer strenge regels die het Agentschap Zorg en Gezondheid ons oplegt, zal een kamerbezoek er heel anders uitzien dan we gewend zijn.

 

- Het bezoek moet beperkt blijven tot twee bezoekers per bewoner per bezoekmoment vastgelegd door het WZC. Ook nu is het aan de bewoner om te bepalen of hij bezoek wenst en wie er wel of niet op bezoek komt.

 

- Alle regels rond afstand bewaren en handhygiëne moeten strikt gevolgd worden. Dit betekent dat er geen fysiek contact mogelijk is.

 

- Bij ziekte van de bewoner, of bij een vermoeden van besmetting, is geen bezoek toegelaten. Ook zieke bezoekers worden niet toegelaten.

 

- Het bezoek kan enkel doorgaan als zowel de bezoeker als de bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest worden op COVID-19.

 

Hoe pakken we dit in Rustenborg concreet aan?

 

a) Wie mag er op bezoek komen?

 

We laten de keuze wie hij op bezoek wenst te krijgen zo veel mogelijk aan de bewoner zelf over. In sommige gevallen kan de bewoner de keuze zelf niet maken of wenst hij zelf geen keuze te maken. In dit geval ligt de keuze bij de familie.

 

Volgens de instructies van het Agentschap Zorg en Gezondheid moeten we de bezoekers die tot een risicogroep behoren, (ouderen, personen met hart- en vaatziekten, chronische aandoeningen) wijzen op de risico ’s verbonden aan een bezoek, wat niet betekent dat deze niet op bezoek mogen komen. Let wel: kinderen en jongeren onder 18 jaar worden niet toegelaten tot het gebouw.

 

b) Waar gaat het bezoek door?

 

Je gaat rechtstreeks naar de kamer van je familielid. Het bezoek zal ook op de kamer plaats vinden. Het is niet toegestaan om je buiten de kamer te verplaatsen.

 

De bewoner bevindt zich in dezelfde ruimte, maar blijft op 1.5m afstand van het bezoek. Echt fysiek contact blijft alsnog niet mogelijk.

 

De inkom van het WZC (onthaal) wordt gebruikt om binnen te komen voor het bezoek.

 

De deur van de kamer blijft tijdens het bezoek open.

 

In bijlage 1 vind je alvast de te respecteren regels bij een bezoek.

 

c) Hoe vaak kan je op bezoek komen en op welke momenten?

 

Elke bewoner kan maximum twee keer per week bezoek ontvangen.

 

Een bezoek brengen is slechts mogelijk na het vastleggen van een afspraak.

 

De bezoekmomenten zijn vastgelegd op de weekdagen en op zaterdag. We kiezen ervoor om per woonzone een vast bezoekmoment tijdens de week in te plannen.

Op woensdag en zaterdag wisselen de bezoeken af per twee woonzones. Let op, de plaatsen zijn op deze dagen beperkt. Je kan slechts een afspraak maken per week. In bijlage 2 kan je een overzicht terug vinden van de vastgelegde bezoekmomenten.

 

Zij gaan door in de namiddag tussen 13.30u en 17.00u.

 

Een bezoek duurt max. 30 minuten.

 

d) Hoe maak je een afspraak?

 

Voor het maken van een afspraak neem je contact op met mevr. Kim Rogge. Zij is telefonisch bereikbaar op de nummers 03/288.20.12 of 0472/94.17.99, of per mail kim.rogge@wzgvoorkempen.be. Zij zal met alle plezier je bezoek inplannen.

 

e) Gevolgen van bezoekregeling?

 

Het zwaaihoekje zal niet langer in gebruik blijven. Omdat de bewoner tot 4 personen per week kan ontvangen, is een zwaaihoekje niet langer noodzakelijk om met de buitenwereld in contact te blijven.

 

De Skype-momenten worden beperkt tot een minimum. Bewoners die in contact willen blijven met familieleden die ver weg wonen of helemaal niet in de mogelijkheid zijn om tot in Rustenborg te komen, kunnen nog wel gebruik maken van Skype. Hiervoor moet ook steeds vooraf een afspraak voor ingepland worden.

 

De afspraken rond het ophalen van de was blijven behouden.

 

Momenteel is het jammer genoeg nog niet toegestaan om uw familielid mee te nemen naar buiten. Wij hopen met jullie dat ook dit spoedig weer zal mogen.

 

De deur van Rustenborg staat vanaf heden een beetje meer open. Dit is enkel mogelijk omdat we de maatregelen in het verleden zeer strikt hebben toegepast.

 

Wij hopen, met jullie, dat elke bezoeker al de afspraken, zoals vermeld in de bijlage, strikt zal respecteren.

 

Het is enkel al ieder van ons strikt de opgelegde maatregelen respecteert, dat we verdere versoepelingen kunnen toestaan?

 

Ondertussen: hou het gezond.

 

Met vriendelijke groeten,

namens het coördinatieteam,

 

Marleen Tilborghs,

Campusdirecteur WZC Rustenborg

 

 

03 juni 2020

WZC Verbert-Verrijdt - Preventiemaatregelen tegen het Coronavirus.

Update bezoekregeling

 

Beste familieleden,

 

Het bezoek zal praktisch op dezelfde manier verlopen zoals we nu toepassen. Intern werd er wel besloten om op zondagen geen bezoekmomenten meer te organiseren. Op zaterdagvoormiddag daarentegen zullen er voor de eerste en tweede verdieping bezoekmomenten ingepland kunnen worden.

 

Volgende week verwachten wij nieuwe richtlijnen over de bezoekregeling. Wij hopen dan mee te delen hoe het bezoek georganiseerd mag worden, op een iets soepelere manier laten we hopen.

 

We herhalen nog even de contactgegevens en contactmomenten van Kimberly Maes, de communicatiemedewerker voor de planning van het bezoek. U kan haar bereiken op:

• Op 03/680 01 00 en kimberly.maes@wzgvoorkempen.be;

• Op maandag van 9u30 tot 12u30, op dinsdag van 13u30 tot 17u, op woensdag van 9u30 tot 12u30 en op donderdag van 9u30 tot 12u en 13u30 tot 15u30. Kimberly werkt niet op vrijdag;

• Enkel Kimberly kan de planning aanpassen. Indien u contact opneemt via de collega’s van de animatie of de verpleging, of op een ogenblik dat zij niet aanwezig is, kunnen zij u helaas niet verder helpen.

 

Hoogachtend,

Sociale dienst

 

 

24 maart 2020

 

Beste familie en mantelzorgers

 

Wij trachten als Woonzorggroep er alles aan te doen om tijdens deze moeilijke periode het contact  tussen uzelf  en uw geliefde familielid/kennis te kunnen blijven garanderen. Daarom hebben we intern per campus enkele initiatieven opgestart om het  gevoel van afzondering zo goed mogelijk te beperken. Hieronder kan je lezen welke initiatieven dit exact zijn.

 

 

 

 

 

Beste familie, mantelzorger,

 

De opgelegde maatregelen ten gevolge van het COVID-19 virus brengen bij de gehele bevolking heel wat onzekerheid en emotionaliteit naar boven.

 

Naast de warme acties van de lokale bevolking, hebben wij intern ook enkele initiatieven opgestart om het contact met de buitenwereld te kunnen blijven garanderen en het isolement zo goed mogelijk te beperken. We willen vanuit WZC Rustenborg jullie op het hart drukken dat wij met heel veel zorg en extra aandacht voor uw geliefde familielid blijven zorgen.

 

Iets brengen of ophalen?:

- Persoonlijke was, boodschappen en post: familieleden kunnen op de afgesproken tijdstippen (maandag van 10.30u tot 11.30u, woensdag van 14.00u tot 16.00u en zaterdag van 14.00u tot 16.00u) de persoonlijke was, boodschappen en post komen halen en brengen.

Om de persoonlijke was op te halen vragen wij u om ten laatste 1 dag op voorhand te bellen (tel.nr. 03 288 20 00), zodat alles klaar staat op het moment dat u komt. Familieleden die een vast moment afspraken, moeten uiteraard niet bellen. Wij doen hiermee ook een warme oproep aan alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en alle andere familieleden, vrienden, kennissen, … om een brief te schrijven, een kaartje te sturen, een tekening te maken.

 

Blijf in contact:

- Mogelijkheid tot Skype: bewoners en familie hebben vanaf heden de mogelijkheid om 20 minuten met elkaar te skypen. De werkwijze vind u HIER .

 

- Facebook-pagina: op deze gesloten Facebook-pagina (https://www.facebook.com/groups/wzcrustenborg/) kan u aan de hand van foto ’s volgen wat wij doen om het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Indien u nog geen toestemming gaf tot publicatie van foto’s, neem dan contact op met Kim Rogge, kwaliteitscoördinator via mail (kim.rogge@wzgvoorkempen.be) of per telefoon (03 288 20 12 of 0472 94 17 99)

 

- We installeerden een ‘zwaai-hoekje’ in de cafetaria van het WZC. Indien u hier graag gebruik van wil maken, neem dan contact op met Kim Rogge (kim.rogge@wzgvoorkempen.be), 03 288 20 12 of 0472 94 17 99. We kunnen dit aanbod aanbieden op weekdagen tijdens de namiddag, alsook op zaterdag tussen 14.00u en 16.00u. Een zwaai-momentje zal 20 minuten duren.

 

Activiteiten:

De bewoners van WZC Rustenborg ondervinden natuurlijk dat de dagelijkse gang van zaken danig in de war is gestuurd. Alle grote gemeenschappelijke activiteiten werden geschrapt, ook de cafetaria werd gesloten. Voor de bewoners hebben we intern een aantal initiatieven opgezet:

- Elke weekdag gaan we rond met een ‘bar-toer’, een soort van room-service waar bewoners een drankje of versnapering kunnen kopen van het aanbod uit de bar.

 

- We laten nog activiteiten doorgaan, echter in zeer beperkte groep. We blijven erg veel belang hechten aan het sociale contact van de bewoners, de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen.

- Dagelijks gaan we langs bij de bewoners en geven hen extra persoonlijke aandacht.

 

Wij staan open voor nieuwe ideeën en voorstellen, neem hiervoor gerust contact met ons op zodat wij deze kunnen bekijken.

 

Wij wensen iedereen veel moed en warmte tijdens deze moeilijke dagen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

 

 

 

 

Beste familie, mantelzorger,

 

De opgelegde maatregelen ten gevolge van het COVID-19 virus brengen bij de gehele bevolking heel wat onzekerheid en emotionaliteit naar boven. De personeelsleden van woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt trachten er alles aan te doen om gedurende deze zware periode extra zorg, ondersteuning en aandacht aan uw geliefde familielid/kennis aan te bieden.

 

Naast de warme acties van de lokale bevolking, hebben wij intern ook enkele initiatieven opgestart om het contact met de buitenwereld te kunnen blijven garanderen en het isolement zo goed mogelijk te beperken.

 

Iets brengen of ophalen?:

- Familieleden kunnen op maandag tussen 8u en 17u en op donderdag tussen 8u en 19u de persoonlijke was ophalen of afgeven aan de hoofdingang van het woonzorgcentrum.

Op zaterdag en zondag wordt er tijdelijk, van 10u tot 17u, permanentie aan het onthaal voorzien zodanig dat wij ook in het weekend uw boodschappen, brieven, persoonlijke was, ... kunnen aannemen en nadien aan de bewoners kunnen overhandigen.

 

Indien u de persoonlijke was komt ophalen, gelieve vooraf een seintje te geven zodat alles tijdig voor u klaarstaat.

U mag hiervoor contact opnemen met een van onze onthaalmedewerkers: 03/680.06.80.

 

Blijf in contact:

- Mogelijkheid tot Skype: bewoners en familie hebben de mogelijkheid om met elkaar te skypen. De werkwijze vindt u HIER.

- Op elke verdieping zijn er 1 of meerdere “zwaai-hoekjes” geïnstalleerd, deze bieden gedurende de hele dag de mogelijkheid om uw familielid/kennis vanop afstand te begroeten.

 

- Facebook-pagina: recent werd er een besloten Facebook-groep aangemaakt (https://www.facebook.com/groups/wzcverbertverrijdt/). Aan de hand van foto ’s en berichten kan u volgen wat wij doen om het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Indien u nog geen toestemming gaf tot publicatie van foto’s, neem dan contact op met Sara Wiericx (per mail: sara.wiericx@wzgvoorkempen.be of telefonisch: 03/680.05.65).

 

Activiteiten:

Grote gemeenschappelijke activiteiten werden tijdelijk opgeschort, ook binnen de muren van ons woonzorgcentrum. Bovendien is de cafetaria momenteel niet toegankelijk. Om deze leegte zo goed mogelijk op te vangen worden volgende alternatieven reeds aangeboden:

 

- Individuele activiteiten of activiteiten in zeer beperkte groep kunnen plaatsvinden. Vanzelfsprekend worden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen en wordt men attent gemaakt op het behouden van voldoende afstand van elkaar.

 

- Een aantal keer per week hebben de bewoners de mogelijkheid om bij het rijdend winkeltje fruit, snoepgoed, frisdrank,… aan te kopen. (Omwille van de houdbaarheid wordt fruit enkel op bestelling voorzien).

 

- Het personeel mobiliseert de bewoners om gebruik te maken van onze binnentuin. Wij vinden het van belang dat onze bewoners zo veel mogelijk in beweging blijven en, indien het weer het toelaat, van de buitenlucht kunnen genieten.

 

- De psychologe van het woonzorgcentrum volgt samen met het zorgpersoneel het psychisch welbevinden van de bewoners op. In de mate van het mogelijke tracht ze de bewoners extra persoonlijke aandacht te schenken.

 

Wij doen graag een warme oproep aan alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, … om kaartjes, brieven, tekeningen, … te bezorgen aan de hoofdingang van ons woonzorgcentrum of te deponeren in een van onze brievenbussen; witte postbus aan de straatkant of grijze postbus in het sas van de hoofdingang.

 

Wij staan open voor nieuwe ideeën en voorstellen, neem hiervoor gerust contact met ons op zodat wij deze kunnen bekijken.

 

Wij wensen iedereen veel moed en warmte tijdens deze moeilijke dagen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WZC Rustenborg

WZC Verbert-Verrijdt

Contacteer ons

SCHOTEN +32 03 680 06 80 | WIJNEGEM +32 03 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697