Palliatieve zorg

 

Sterven doe je niet ineens…

Het leven vloeit op een gegeven moment langzaam weg…

Woonzorggroep Voorkempen wil mee op weg gaan tot het einde toe….

 

Elke bewoner is voor ons uniek en heeft ons iets te bieden.

De basis van onze palliatieve zorg beoogt bij te dragen tot een volwaardig sterven waarbij wij onszelf als hulpverleners professioneel geven:

 • met hart en ziel;
 • met liefde en respect voor de menselijke waardigheid.

 

Sterven wordt beschouwd als een natuurlijk proces, inherent aan het leven.

Palliatieve zorg wil de dood niet uitstellen, noch versnellen.

Met een professionele visie geven we een adequaat antwoord op de specifieke noden van de palliatieve bewoner vanuit zijn beleving.

 

Zo realiseren we comfortzorg in al zijn dimensies met aandacht voor:

 • fysieke;
 • emotionele;
 • psychische;
 • sociale;
 • levensbeschouwelijke aspecten van leven en sterven.

 

Kwaliteiten als nabijheid, aanwezigheid, warmte, verbondenheid, “er - zijn” staan hierbij centraal.

Voor de familie maken we de ruimte om deel te nemen aan het geven van de laatste zorgen die bijdragen tot het realiseren van een menswaardig levenseinde, passend bij de bewoner en zijn familie.

Doorheen dit geheel krijgt de zorg voor de familie vorm door middel van opvang, ondersteuning, begeleiding.

Bij het doorlopen van de palliatieve zorg is communicatie tussen alle betrokkenen onze absolute voorwaarde.

 

In onze organisatie werken wij alle dagen aan een cultuur van eindigheid die zich vertaalt in:

 • ruimte geven aan sterven en rouwen;
 • ruimte geven tot het nemen van afscheid van bewoners;
 • ruimte geven aan de eigenheid van de bewoner en zijn familie, ook in dit moeilijk proces;
 • ruimte creëren voor de individuele ondersteuning waar nodig.

 

Wanneer je geliefde zich in de laatste fase naar het einde toe bevindt, bieden wij ook aan de familie het gebruik van een rouwkoffer aan. In de rouwkoffer of waakkoffer bevindt zich een selectie aan materiaal en lectuur om families te helpen de laatste dagen/weken van het leven van hun geliefde op zo een aangenaam mogelijke manier door te brengen. Voor meer informatie over de waakkoffer kan je onze folder raadplegen.

 

 

Contacteer ons

SCHOTEN +32 3 269 51 00 | WIJNEGEM +32 3 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697