Psychologische bijstand

 

Ouder worden maakt je kwetsbaar, dat kunnen we niet ontkennen. Als kwetsbare bevolkingsgroep is het vanzelfsprekend dat de fysieke en mentale gezondheid van ouderen gevoelig zijn voor achteruitgang. Om hierop te anticiperen, werken we binnen de WZG met twee psychologen. Vernieuwend? Zo kan je het wel noemen. Niet veel andere woonzorgcentra hebben een psycholoog ter beschikking, maar het is een enorme meerwaarde. In een WZC zijn er vaak wel verschillende disciplines aanwezig die zich hoofdzakelijk met de lichamelijke aspecten van bewoners bezighouden, denk maar aan kinesisten. Maar het mentale en psychosociale aspect wordt vaak over het hoofd gezien. Hoe werken onze psychologen nu samen met onze bewoners en hun familie?

 

Zowel campus Verbert-Verrijdt als campus Rustenborg hebben een psycholoog in hun team. Beiden werken echter volgens een andere planning waardoor hun takenpakket en beschikbaarheid ook afwijkend is. Campus Verbert-Verrijdt heeft voltijds een psycholoog in loondienst. Campus Rustenborg heeft een zelfstandig psycholoog ter beschikking voor zo’n 10 uur per week.

 

Specifiek voor campus Verbert-Verrijdt geldt dat vooraf aan, of vlak na een definitieve verhuis naar het woonzorgcentrum, de psycholoog een verhuisgesprek inplant met de bewoner, de betrokken familieleden en/of mantelzorger. Zo krijgt hij een duidelijk zicht op de levensgeschiedenis. Dit wordt als hulpmiddel ingezet om in de mate van het mogelijke zorg op maat te garanderen en tegemoet te komen aan de noden, wensen en behoeften van de bewoner en diens familie.

 

Op basis van het profiel van een kandidaat-bewoner zal de psycholoog in samenspraak met de maatschappelijk werker en de hoofdverpleegkundige de nieuwe bewoner oriënteren naar de juiste wooneenheid (beschermd of open). Dit verhuisgesprek wordt binnen campus Rustenborg hoofdzakelijk uitgevoerd door de stafverpleegkundige. Na een opname plant de psycholoog wel een gesprek in met de nieuwe bewoners om hen en hun noden te leren kennen.

 

Wanneer er moeilijkheden gemeld worden door het personeel van het dagverzorgingscentrum van Campus Verbert-Verrijdt, zal de psycholoog uit Schoten ook de situatie (tijdelijk) opvolgen door informatie te verzamelen, te observeren en/of adviezen te geven.

 

Ook gedurende het verblijf in de WZG kunnen uiteenlopende redenen ervoor zorgen dat ouderen nood hebben aan psychische begeleiding of sociale ondersteuning. Rouw en verlieservaringen zijn de meest voorkomende thema’s die in de ruime zin van het woord geïnterpreteerd mogen worden: verlies van dierbaren, verlies van mobiliteit en autonomie, verlies van hun vertrouwde omgeving en woning door een verhuis naar een woonzorgcentrum, cognitieve en lichamelijke beperkingen, etc.

 

De psycholoog van campus Rustenborg is door de planning minder frequent aanwezig in vergelijking met de psycholoog van campus Verbert-Verrijdt. Binnen campus Rustenborg staat de psycholoog dan ook hoofdzakelijk in voor de ondersteuning en begeleiding van de bewoners op psychosociaal vlak.  Hij zal tijd vrijmaken voor een gesprek met bewoners die in het algemeen nood hebben aan een luisterend oor maar ook voor bewoners die zich bijvoorbeeld zorgen maken om specifiekere thema’s (aanpassingsproblemen, rouw, depressiviteit, dementie, eenzaamheid, zingeving).

 

Deze gesprekken zullen hoofdzakelijk plaats vinden op de bewonerskamers of eventueel in de leefruimtes. Zowel personeelsleden, bewoners als familieleden kunnen de psycholoog vragen om bij een bepaalde bewoner op gesprek te gaan wanneer zij dit nodig achten. Verder zal de psycholoog zelf ook proactief bij de bewoners langsgaan om te informeren of ze specifieke noden of zorgen hebben.

 

 

Zoals eerder vermeld, bekommeren we ons ook om de familie van onze bewoners. We bieden binnen campus Verbert-Verrijdt familieleden de mogelijkheid om eenmalig of frequent begeleid en ondersteund te worden door onze psycholoog. Om de partners van personen met dementie te ondersteunen, wordt er elke zes weken een gespreksgroep georganiseerd. Onder leiding van de referentieverpleegkundige dementie en de psycholoog wordt tijdens deze bijeenkomst de mogelijkheid geboden om ervaringen, emoties, moeilijkheden, etc. met elkaar te delen en informatie te bekomen. Binnen campus Rustenborg kan de familie een gesprek vragen met de psycholoog.

 

Beide psychologen nemen ook actief deel aan bewonersbesprekingen waar er dieper wordt ingegaan op de zorg van één of meerdere bewoners. Ze geven zo andere teamleden inzicht in eerder gestelde diagnoses en de mogelijke gevolgen. Moeilijkheden signaleren, informeren, adviezen geven en voorstellen doen, behoren ook tot hun takenpakket.

De psychologen behandelen alle verworven informatie met de nodige discretie en vertrouwelijkheid, en zijn gebonden aan (gedeeld) beroepsgeheim. Respect en waardigheid voor de betrokkenen zijn aspecten die hierbij voorop staan.

 

 

 

Contacteer ons

SCHOTEN +32 3 269 51 00 | WIJNEGEM +32 3 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697