Koen Wouters nieuwe directeur Woonzorggroep Voorkempen: “Woonzorgcentra nog aantrekkelijker maken voor bewoners én medewerkers”

Véronique D‘Exelle en Koen Wouters, respectievelijk de nieuwe voorzitter en algemeen directeur van Woonzorggroep Voorkempen, die de wzc Verbert-Verrijdt en Rustenborg beheert. — © JAA

SCHOTEN & WIJNEGEM-

De 236 residenten van Verbert-Verrijdt en Rustenborg, maar ook hun 225 verzorgenden en andere medewerkers van Woonzorggroep Voorkempen hebben een nieuwe directeur. Zijn naam zullen ze alvast gemakkelijk kunnen onthouden: Koen Wouters. “Zoals de zanger van Clouseau ja, maar dan met een o achteraan. Maar vraag mij niet om ‘Anne’ te vertolken. Wel wil ik de lof zingen van deze mooie voorzieningen, ook als aantrekkelijke werkgever”, aldus de Brasschatenaar, die zelf een voorgeschiedenis heeft als verpleger.

De jaarovergang bracht een dubbele wissel mee aan de top van Woonzorggroep Voorkempen, die de vroeger OCMW-rusthuizen beheert in Schoten en Wijnegem. De Schotense Véronique d’Exelle (N-VA) loste haar partijgenote Lieve Kelders uit Wijnegem af al voorzitter. In de administratie vertrok ‘monument’ Jean Van Humbeeck met pensioen, na meer dan dertig jaar campusdirecteur te zijn geweest in Verbert-Verrijdt. Ook algemeen directeur Marleen Tilborghs verdween van het toneel.

“Ik ben heel blij dat we met Koen Wouters een nieuwe en veelbelovende algemeen directeur hebben gevonden hebben”, stelt Véronique D’Exelle trots haar nieuwe ‘coach’ voor. “Ook de functies voor campusdirecteur voor Verbert-Verrijdt en financieel directeur hopen we snel te kunnen invullen. Na ruim drie jaar durf ik te stellen dat Woonzorggroep Voorkempen een succesverhaal is. We gaan die samenwerking dus zeker niet terugschroeven. Integendeel. Mogelijk gaan we in de toekomst zelfs op bredere schaal banden smeden om kosten te kunnen drukken en de kwaliteit van onze zorg nog te verhogen en betaalbaar te houden.”

“Wij geloven in de lokale verankering van onze voorzieningen, zowel in de dorpscentra van Schoten als Wijnegem. Zowel residenten en hun familie, maar ook werknemers kunnen daar de vruchten van plukken”, aldus Véronique D’Exelle en Koen Wouters van Woonzorggroep Voorkempen. — © JAA
“Wij geloven in de lokale verankering van onze voorzieningen, zowel in de dorpscentra van Schoten als Wijnegem. Zowel residenten en hun familie, maar ook werknemers kunnen daar de vruchten van plukken”, aldus Véronique D’Exelle en Koen Wouters van Woonzorggroep Voorkempen. — © JAA

Middelheimziekenhuis

Koen Wouters (42) leerde het zorglandschap de voorbije jaren goed kennen vanuit verschillende invalshoeken. Hij kan zeker niet alleen bogen op theoretische kennis. “Ik ben verpleger geweest op de afdeling intensieve zorgen van het Middelheimziekenhuis. Eerder heb ik ook een praktijk met thuisverpleegkundigen gerund. Het voorbije jaar was ik directeur van de Welzijnsgroep in Stekene. Toen heb ik zelf ondervonden hoe belangrijk het is om dicht bij huis te kunnen werken. De afstand Brasschaat-Schoten is gelukkig beter haalbaar”, aldus de nieuwe algemeen directeur.

Die maakte de voorbije dagen al kennis met zowel bewoners als het personeel van de woonzorgcentra. Koen Wouters: “Wat onze bewoners betreft, geloof ik dat we nog meer het verschil kunnen maken door niet alleen de beste zorgen aan te bieden, maar tevens door een aangenaam, zelfs gezellig woonklimaat te scheppen. De drempel voor zorgbehoevende bejaarden die bevooroordeeld niet naar ’t gesticht willen, moet zo laag mogelijk. Daarnaast kan ik niet genoeg benadrukken dat het verschil tussen wat wij aanbieden en wat mogelijk is met thuisverzorging heel groot is.”

Voor het eerst sinds het hoogtepunt van de coronacrisis, die ook in Verbert-Verrijdt met oversterfte gepaard ging, zijn er opnieuw wachtlijsten voor opname in het grootste ‘rusthuis’ van Voorkempen. Maar het duurt doorgaans nooit langer dan enkele weken alvorens je aan de beurt bent. Een uitbreiding van de capaciteit lijkt niet aan de orde.

Doorgroeien

“Ik laat momenteel een omgevingsanalyse maken. We brengen de zorgvoorzieningen en -noden in de buurt in kaart en zullen op basis hiervan onze prioriteiten bepalen. De renovatie van het oudste gedeelte van De Klaproos, met twintig kamers voor dementerenden, staat sowieso hoog op de prioriteitenlijst. Die afdeling is ruim veertig jaar oud en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen”, weet de nieuwe directeur.

Koen Wouters rekent niet alleen op studiehoofden, maar ook en vooral op de inbreng van zijn eigen medewerkers om de kwaliteit van Verbert-Verrijdt en Rustenborg te verhogen.

“Van de meest gespecialiseerde verpleegkundige tot de afwasser; allemaal nodig ik ze uit om voorstellen te doen voor hoe deze organisatie nog beter kan. Ik wil onze mensen ook doorgroeimogelijkheden bieden”, richt Wouters zich nadrukkelijk tot wie (ander) werk zoekt.

“Een sterke en grote organisatie als de onze kan in deze war on talent, die zeker ook in de zorgsector wordt, het verschil maken. Hier zijn veel mogelijkheden en kan je echt doorgroeien, jezelf verrijken en beter maken. Dat gegeven, in combinatie met onze nabijheid, is een troef om ons personeelskader volledig te helpen opvullen. Momenteel staat er zo’n tien jobs open in onze twee voorzieningen. Ik kan geïnteresseerden nu al verzekeren: Woonzorggroep Voorkempen zal als werkgever niet ontgoochelen.”

Ook woonzorgcentrum Rustenborg aan de Koolsveldlaan in Wijnegem wordt beheerd door Woonzorggroep Voorkempen.
Ook woonzorgcentrum Rustenborg aan de Koolsveldlaan in Wijnegem wordt beheerd door Woonzorggroep Voorkempen.