Over Woonzorggroep Voorkempen

Een warme thuis voor ouderen

Een warme thuis en een afgestemde, persoonlijke zorg bieden voor ouderen tegen een betaalbare prijs. Dat maken we dagelijks waar, met een groot hart voor onze bewoners. Met volle respect voor wie ze zijn, voor hun levensverhaal en voor hun noden en behoeften. En met een even groot hart voor de omringende familie, een belangrijke partner in onze zorg voor de bewoners.

De krachten gebundeld

Ooit zijn we gestart als twee aparte rusthuizen. In de voorbije jaren, hebben wij bewust onze krachten gebundeld. De woonzorgmarkt is de laatste jaren sterk veranderd door onder meer privatisering. Door onze aparte OCMW-rusthuizen onder te brengen in één welzijnsvereniging zijn we voorbereid op de toekomst. Zo blijven wij kwalitatieve zorg betaalbaar houden en werkzekerheid voor onze medewerkers creëren. Efficiënt en zorgzaam werken blijft op die manier mogelijk.

Een goed leven in een warme omgeving met kwalitatieve zorg

We maken onze warme zorg persoonlijk en hebben oog voor de fysieke, psychische en emotionele noden van onze bewoners. Dat doen we altijd in samenspraak mét de bewoner en de familie en/of andere mantelzorgers.

We bieden een nieuwe, warme thuis die in veel opzichten lijkt op de thuis van vroeger. Een goed leven, een warme omgeving en kwalitatieve zorg, daar staan onze WZC’s voor. Met alle medewerkers streven we naar respect, zelfbeschikking, autonomie en privacy voor elke bewoner.

En in Schoten bieden we dagzorg aan. Ideaal voor mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen, maar toch nood hebben aan opvang, gezelschap en activiteiten.

Bij ons komen wonen: wat heb je nodig?

Als je bij ons komt wonen, bespreken we al je zorgbehoeftes en andere praktische zaken. We maken een vroegtijdige zorgplanning op. Je kamer mag je naar je eigen smaak inrichten. We houden ook rekening met je dieet en je persoonlijke smaak wat onze maaltijden betreft. We leren jou en je familie heel graag goed kennen. Zo kunnen we goed inspelen op wat jij nodig hebt om je helemaal thuis te voelen bij ons.

Je familie en zorgpersonen betrekken bij onze zorg

We willen dat je familie en/of andere zorgpersonen zich thuis voelen bij ons. We betrekken hen zo veel mogelijk bij onze zorg. We spreken hen aan, bieden een luisterend oor en betrekken hen bij beslissingen. Willen zij zelf nog mee zorgen voor jou? Dan maken wij dat mogelijk. Voorbeelden: je helpen aankleden, bij het eten, mee deelnemen aan onze activiteiten, … We organiseren eveneens gespreksgroepen voor de families.

Spreken en luisteren

Spreken met elkaar en luisteren naar elkaar. Dat is hoe wij met elkaar, onze zorgverleners, onze bewoners, hun familie en hun verzorgers willen omgaan. De inhoud van die gesprekken is altijd vertrouwelijk. We respecteren ieders privacy. Wij willen bewust een stem geven aan onze bewoners en hun familie en verzorgers. Dat kan in onze bewonersraden en familieraden. Suggesties om onze zorg en werking nog beter te maken zijn altijd welkom!

Onze directie

Dhr. Bart Neefs

CAMPUS- EN ZORGDIRECTEUR

WZC Verbert-Verrijdt
bart.neefs@WzgVoorkempen.be
Tel. 03 269 51 02

Dhr. Wim Jordens

FINANCIEEL DIRECTEUR

WZG Voorkempen
wim.jordens@WzgVoorkempen.be
Tel. 03 269 51 03

Wil je graag kennis maken met ons en een bezoekje brengen aan een van onze woonzorgcentra in Wijnegem en Schoten?
Bel +32 3 269 51 00 of mail ons!