Palliatieve zorg in onze woonzorgcentra

Warme palliatieve zorg voor onze bewoners en niet-bewoners

Wij bieden warme palliatieve zorg aan voor onze bewoners. Als er een kamer beschikbaar is, kunnen wij eveneens niet-bewoners ontvangen in hun laatste levensstadium. Al zijn we geen palliatieve setting op zich, toch bieden we in de laatste levensfase een warme zorg met hart en ziel en met diep respect voor de menselijke waardigheid.

Comfortzorg voorop

In onze palliatieve zorg willen we het sterven niet uitstellen, maar ook niet versnellen. We spelen in op de heel eigen noden van de palliatieve bewoner. Comfortzorg is daarbij het sleutelwoord. We hebben aandacht voor de lichamelijke, emotionele, psychische, sociale en levensbeschouwelijke vragen en noden van de terminale bewoner. En doen er alles aan om een warm en respectvol antwoord daarop te geven.

Ondersteuning en begeleiding van de familie

Ook voor de familie bieden we ondersteuning. We geven hen ruimte om mee deel te nemen aan de laatste zorgen en zo bij te dragen aan een menswaardig levenseinde dat past bij de terminale bewoner en bij de familie. We ondersteunen, begeleiden en we vangen de familie op met respect voor wie jullie zijn en hoe jullie dit willen beleven.

Open communicatie

Een open communicatie tussen alle betrokkenen is in deze fase heel belangrijk. We doen er alles aan om zowel met jullie als met de terminale bewoner open, warm en respectvol te spreken en te overleggen.

Graag meer informatie of een gesprek over onze palliatieve zorg?
Bel +32 3 269 51 00 of mail ons.