Psychologische ondersteuning voor al onze bewoners

Onze bewoners zo goed mogelijk ondersteunen

Als oudere is het niet altijd evident om je goed in je vel te voelen. Door fysieke beperkingen ervaar je soms een verminderd gevoel van zelfstandigheid. Ongemakken en pijn maken het leven soms lastig. En ook mentaal voel je soms achteruitgang. Of je voelt je soms eenzaam.

Als warm woonzorgcentrum met een hart voor onze bewoners willen wij hen zo goed mogelijk ondersteunen. Ook psychologisch. Daarom hebben wij een team van psychologen in huis dat onze bewoners en hun familie bijstaat en ondersteunt.

Individuele begeleiding

Heb je nood aan een gesprek met een psycholoog? Wij zijn een en al oor. Soms gebeurt het dat iemand van ons zorgteam de psycholoog inschakelt. Of onze psycholoog neemt zelf het initiatief om een begeleiding op te starten als hij/zij merkt dat een bewoner daar nood aan heeft.

Gespreksgroepen voor bewoners en voor familieleden

We doen dat ook voor de familieleden. In die gespreksgroepen kunnen ze in een veilige omgeving praten over hun uitdagingen en moeilijkheden rond de zorg voor de bewoner.

Ondersteuning van onze teams op vlak van bewonerszorg

Onze psychologen ondersteunen onze verschillende teams om zo de zorg voor de bewoners nog te verbeteren. Dat doen ze met tips, bijscholing en workshops rond psychisch welzijn van ouderen, …  Op overlegmomenten van onze verschillende zorgteams zijn onze psychologen aanwezig om mee de individuele zorg voor bewoners te bespreken en te verbeteren waar kan.

Er werken  heel wat vrijwilligers in onze woonzorgcentra Rustenborg en Verbert-Verrijdt. Ook voor hen zijn onze psychologen beschikbaar. Zij helpen onze vrijwilligers met tips en educatie rond de noden en zorg van onze bewoners.

Ook onze medewerkers en de vrijwilligers krijgen psychologische ondersteuning

Onze psychologen ondersteunen hun collega’s naar hun functioneren toe. Ze zorgen ervoor dat zij zich gehoord voelen als iets minder goed loopt. Ze waken over hun welzijn op de werkvloer en organiseren preventieve acties om de balans te behouden tussen de werkdruk en de draagkracht van onze teams.

Preventieve acties om het welzijn van onze bewoners te bevorderen

De psychologen van onze woonzorggroep zetten preventieve acties op om het welzijn van alle bewoners te bevorderen. Denk maar aan:

  • Acties om de samenhorigheid en het gevoel van betrokkenheid van de bewoners te verbeteren
  • Acties om eenzaamheid te verminderen
  • Acties om de integratie van nieuwe bewoners te verbeteren

Kennis maken met ons woonzorgcentrum in Schoten of in Wijnegem?
Bel +32 3 269 51 00 of mail ons!