Vroegtijdige zorgplanning in onze woonzorgcentra

Voorkeuren en wensen rond je levenseinde

Als je levenseinde nabij is, kom je soms in een situatie terecht waarbij je zelf niet meer kan verwoorden wat je wilt. Om dat te voorkomen helpen wij onze bewoners met het opstellen van een zorgplanning. In deze planning kan jij op basis van je waarden en visie je voorkeuren en wensen rond je levenseinde vastleggen in een document.

Toekomstige behandelingsmogelijkheden vastleggen in een document

Je kan dit alleen doen of met de hulp van een vertrouwenspersoon en/of je huisarts. Jullie bespreken dan onder meer toekomstige behandelingsmogelijkheden. Of de mogelijkheid om bepaalde behandelingen te beëindigen (bv. geen chemo meer) en te kiezen voor een comfortbehandeling. Zo zijn we op de hoogte van je wensen rond toekomstige (medische) zorgen als je misschien zelf niet meer in staat bent om die duidelijk te maken.

Afspraken wijzigen kan op elk moment

Zo vermijden we dat er belangrijke beslissingen over je toestand worden genomen waar jij niet achter staat. In bepaalde omstandigheden kunnen we de behandelingsafspraken opnieuw evalueren (bv. bij een ernstige verandering in je gezondheidstoestand of als jij dat zelf vraagt). Als je zelf de afspraken wil bijsturen of wijzigen, dan kan dit op elk moment. Je kan een wettige vertegenwoordiger benoemen: hij of zij oefent je rechten uit en treedt in jouw naam op als je dat zelf niet meer kan.

Deel van onze warme zorg

Als woonzorgcentrum met een warme zorg en een hart voor onze bewoners willen wij jouw wensen rond je levenseinde kennen. En je belangen behartigen als je dat zelf niet meer kan. Daarom maakt de vroegtijdige zorgplanning deel uit van onze zorg.

Meer informatie over onze zorgplanning?
Bel +32 3 269 51 00 of mail ons.