vroegtijdige zorgplanning

 

Binnen WZG Voorkempen is het belangrijk dat voorkeuren en wensen in verband met de laatste periode van ons leven (op basis van de eigen waarden, verwachtingen en levensgeschiedenis) reeds genoteerd staan zodat wij hiernaar kunnen handelen indien de bewoner in een situatie terecht komt waarbij hij/zij het niet meer zelf kan zeggen.

 

Met vroegtijdige zorgplanning willen we de bewoner in staat stellen om, rechtstreeks of met de hulp van een vertrouwenspersoon en de huisarts, zijn/haar wensen in verband met toekomstige (medische) zorgen duidelijk te maken.

 

We willen vermijden dat belangrijke beslissingen over de gezondheidstoestand van de bewoner genomen worden buiten zijn/haar wil om. Het is dan ook ons streefdoel om met de bewoner op zijn/haar maat over toekomstige behandelingsmogelijkheden te spreken.

 

De behandelingsafspraken worden geëvalueerd:

  • Indien er in tussentijd een ernstige verandering plaatsvindt in de gezondheidstoestand van de bewoner, kunnen de behandelingsafspraken vroeger worden bijgestuurd.
  • Indien de bewoner dit vraagt, kunnen behandelingsafspraken op elk moment gewijzigd worden.

In een levenseinde-situatie is het van belang dat hulpverleners en familieleden weten wat de wil van de bewoner is. Voorafgaand kan de bewoner reeds een wettige vertegenwoordiger aanstellen die de wil van de bewoner kan verwoorden en doorgeven aan de hulpverleners in desbetreffende situaties.

 

 

IN HET KORT

Wat is….?

Een vertrouwenspersoon is de persoon die de bewoner bijstaat bij het uitoefenen van zijn rechten en die inzage kan hebben in het dossier van de bewoner. Deze persoon kan niet optreden in naam van de bewoner.

 

Een wettelijke vertegenwoordiger is een persoon, aangeduid door de bewoner, om in zijn/haar plaats zijn/haar rechten uit te oefenen indien en zolang de bewoner niet in staat is om deze zelf uit te oefenen. Een vertegenwoordiger kan in naam van de bewoner optreden.

 

Hoe benoem ik…?

Een vertrouwenspersoon: u kiest iemand die u vertrouwt. Dit kan een familielid, een goede vriend(in) zijn. U vraagt om de gegevens van de vertrouwenspersoon toe te voegen aan uw zorgdossier.

 

Een wettelijke vertegenwoordiger: u zoekt iemand die uw vertegenwoordiger wil zijn. Indien u geen wettelijke vertegenwoordiger hebt aangeduid, beslissen volgende personen in dalende volgorde in uw plaats (samenwonende partner, meerderjarig kind, ouder, meerderjarige broer/zus, zorgverlener). De zorgverlener behartigt ook uw belangen in geval van conflict.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacteer ons

SCHOTEN +32 3 269 51 00 | WIJNEGEM +32 3 288 20 00

info@wzgvoorkempen.be

ON 0694.597.697